Støttekontakt

Ein støttekontakt skal opptre som ein ven/venninne for brukaren. Støttekontakten skal bidra til å gje brukaren auka livskvlitet gjennom ulike sosiale tiltak og interesser. Det vert ikkje stilt nokon formelle krav til utdanning for å vere støttekontakt. Men ein må vere glad i å arbeide med menneske.

Kor mange timar støttekontakt som vert innvilga, vert vurdert ut i frå den enkelte sitt behov. Avgjersla vert fatta som eit såkalla enkeltvedtak. Slike vedtak kan klagas på i forhold til forvaltningslova §28-36. Finnøy kommune har utarbeida oppdragsavtale for støttekontaktar.

 

Kontaktinformasjon:

Eline Halsne

tlf.: 55 55 33 33

eline.halsne@nav.no

 

 

 

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 27.09.2019
Lenker (1)
 
Login for redigering