Har du rett på bustøtte?

Er du over 18 år og slit med å betale husleiga eller bustadlånet ditt? Har du låge inntekter eller høge buutgifter? Sjekk om du har rett på bustøtte. Det er NAV som forvaltar ordninga for Finnøy. Meir info finn du i denne videoen eller på Husbanken sine sider.

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 10.10.2018
 
Login for redigering