KOMMUNEPLAN FOR FINNØY KOMMUNE 2019 – 2029 - Vedtak

kommuneplan.jpg - Klikk for stort bilete

Kommunestyret vedtok på møtet 19.12.2018 ny samfunnsdel for Finnøy kommune og på møtet 07.10.2019 ny arealdel. Les meir her.

 

 

Samfunnsdelen av kommuneplanen skal i følgje plan- og bygningslova 

«ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar

for kommunesamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon».

Samfunnsdelen vert no brukt i det pågåande arbeidet med arealdelen og i arbeidet med kommuneplan for Nye Stavanger. 

Les meir om kommuneplanarbeidet her.

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 18.10.2019
 
Login for redigering