Oppreisningsordning for barnevernsbarn

Tidlegare barnevernsbarn som har vore under Finnøy kommune si omsorg, og som har voreutsette for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon eller fosterheim i perioden før 1993, kan frå 1. mai 2015 til 1. mai 2017 søkja om oppreising.

Etter vedtak i Finnøy kommunestyre 4. februar 2015, tek Finnøy del i ordninga som Stavanger kommune har etablert, med oppreisningsutvalg, og sekretariat for dette utvalget, som behandler søknader.

 

Trykk på denne lenka for å finna informasjon om ordninga.

 

Vedtaket i Finnøy kommunestyre finn du, ved å trykka her.

Publisert av Jonas Jørstad. Sist endra 20.05.2015
 
Login for redigering