Vegadresser på Finnøy og på Talgje

Ved å trykkja på denne lenka finn du den nye adressa til off. bygningar på Finnøy og Talgje, slik som sjukeheim, rådhus, skular, bibliotek, barnehagar, tannklinikk, lensmannskontor osv. Her er også teke med ei oversikt over nye adresser til bedehus, kyrkjer, idrettsanlegg m.m. på dei to øyane.

 

www.norgeskart.no (denne lenka) kan du skriva inn vegnamnet i søkefeltet, og så velja husnummer/adressenummer i nedtrekksmenyen. Då ser du avmerka i kartet kvar den aktuelle adressa er.

Sist endra 01.11.2016
 
Login for redigering