Finnøy sentralskule

 

Finnøy sentralskule er ein 1–10 skule med adresse Hagabakken 1. Skulen ligg i krysset ned Hagavegen, om lag 200 meter nordvcebåtterminalen på Judaberg. Ungdomstrinnet held til eit nybygg som blei teke i bruk i 2014. Barnetrinnet og mellomtrinnet held til i nyoppussa lokale frå sekstitalet, med eit nytt påbygg (2016) for Skulefritidsordninga (SFO).

Det er om lag 340 elevar, fordelt på 10 trinn. Ungdomsskuleelevane kjem frå heile Finnøy kommune, medan 1.-7. klasse kjem frå øyane Finnøy, Talgje, Halsnøy, Bokn og Byre.
 

Finnøy sentralskule, Hagabakken 1, 4160 FINNØY
Rektor Bente Tjelta
Tlf. 51 71 41 02
Mob. 404 13 272
E-post: bente.tjelta@finnoy.kommune.no

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 09.08.2019
 
Login for redigering