Fogn oppvekstsenter

Fogn oppvekstsenter.jpg - Klikk for stort bilete

 

Fogn oppvekstsenter er lokalisert nær ferjekaien på Fogn. Det er både skule, SFO og barnehage i oppvekstsenteret.

Skule
E
levar på 1.-7. trinn. Det er om lag 40 barn i skulen. Skulen er fådelt og organisert i tre grupper.

 

SFO
Finnøy kommune sine retningslinjer seier at det skal vere tilbod om plass i SFO ved oppvekstsentra viss det er fem elever eller fleire som ønskjer plass når skuleåret startar opp. Viss det ikkje blir starta opp SFO vil desse barna få tilbod om tilsyn i barnehagen.

 

Barnehagen
Barnehagen på Fogn oppvekstsenter har ei avdeling. Det er for tida om lag 10 barn i barnehagen.

 

Besøk oppvekstsenteret si eiga heimeside ved å klikka her.


Fogn oppvekstsenter, Liane 1, 4164 FOGN
Rektor Hilde Folkvord Juul
Tlf. 51 71 46 83
Mob. 488 69 452

E-post: hilde.folkvord.juul@finnoy.kommune.no

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 15.11.2019
 
Login for redigering