Hagatoppen barnehage

Hagatoppen barnehage - Klikk for stort bileteHagatoppen barnehage Hagatoppen barnehage er ein fem-avdelings barnehage. Hovudbygget ligg i Hagavegen 23 på Judaberg, som er kommunesentrum på Finnøy. Her har me to småbarnsavdelingar, ein avdeling for 2-3 åringar og ein avdeling for dei som er 4 og 5 år. Den femte avdelinga er ein 1-5-årsavdeling som ligg i Steinnesvåg 60, i tidlegare Hesby skule.

Satsingsområde i Hagatoppen er sosial kompetanse og språk.  Alle barnehagane i Finnøy kommune har vore med i programmet Vere saman som rettar seg mot born og vaksne i samspel. Hovudmålet er å heve kompetansen hjå dei tilsette i barnehagen som skal vere varme, grensesetjande vaksne. Me satsar også på språk i Hagatoppen. Språk er svært viktig for den sosiale utviklinga til barna. Song, rim og regler står sentralt i kvardagen, og me arbeidar aktivt med språkstimulering. Ein av dei pedagogiske leiarane har også språkgrupper.  Deler av personalet har i tillegg vore med i prosjektet ”Språkleg og kulturelt mangfald i barnehagen”, og utarbeidd språklege verktøy som vert brukt dagleg i barnehagen.

 

Vår visjon er Me har store tankar om små menneske.

 

Styrar Randi Sevheim Christophersen
Tlf. 51 71 41 40
Mob. 404 66 756

 

Hagatoppen barnehage, Hagavegen 23, 4160 Finnøy

 

Avd. Hesby: Steinnesvåg 60, 4160 Finnøy

Tlf. 404 38 079


E-post: hagatoppen@finnoy.kommune.no

 

 

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 15.11.2019
 
Login for redigering