Sjernarøy oppvekstsenter

Sjernarøy oppvekstsenter er lokalisert på Aubø. Det er både skule, SFO og barnehage i oppvekstsenteret.

Skule
Elevar på 1.-7. trinn. Det er om lag 27 barn på skulen. Skulen er fådelt og delt i tre grupper.

 

SFO
Finnøy kommune sine retningslinjer seier at det skal vere tilbod om plass i SFO ved oppvekstsentra viss det er fem elever eller fleire som ønskjer plass når skuleåret startar opp. Viss det ikkje blir starta opp SFO vil desse barna få tilbod om tilsyn i barnehagen.

 

Barnehagen
Barnehagen på Sjernarøy oppvekstsenter har to avdelingar. 
Det er 7 barn på avdeling Knøttene og 16 barn på avdeling Kompisane.

 

 

Besøk oppvekstsenteret si eiga heimeside ved å klikka her.

 

Sjernarøy oppvekstsenter, Aubø, 4170 SJERNARØY
rektor Alice Hetland
tlf.: 51 71 20 40
mob.: 930 93 077

E-post: alice.hetland@finnoy.kommune.no

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 15.11.2019
 
Login for redigering