Talgje barnehage

Talgje barnehage er ein to-avdelings barnehage som ligg i det gamle oppvekstsenteret på Talgje. Avdelingane våre har namn etter stader på Talgje. Øygarden er for barna mellom 0 og 3 år, medan Varden er for dei som er mellom 3 og 5 år.

Talgje barnehage.jpg - Klikk for stort bilete

Satsingsområde i Talgje barnehage er sosial kompetanse og språk.  Alle barnehagane i Finnøy kommune har vore med i programmet Vere saman som rettar seg mot born og vaksne i samspel.
Hovudmålet er å heve kompetansen hjå dei tilsette i barnehagen som skal vere varme, grensesetjande vaksne. Me satsar også på språk som er svært viktig for den sosiale utviklinga til barna. Song, rim og regler står sentralt i kvardagen, og me arbeidar aktivt med språkstimulering. Aktivitet og sunt kosthald er ein del av barnehagen sin profil.  Barnehagen har nyleg opparbeidd uteområdet sitt med nye leikeapparat. Me har også gymsal, og eit nærområde med gamle kulturminne og flott natur som gjer oss stor anledning til fysisk aktivitet.
 
Visjonen for barnehagen - Store på dei små - signaliserer at i Talgje barnehage skal der vera stor kunnskap og kompetanse på barn, og der skal vera god plass for små og store menneske.  
 
 
Talgje barnehage, Talgjevegen 171, 4163 Talgje
Styrar Randi Sevheim Christophersen
Tlf. 51 91 22 80 
Mob. 404 66 756
E-post: rsc@finnoy.kommune.no
Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 15.11.2019
Lenker (1)
 
Login for redigering