Barnevern: Randaberg er vertskommune

Finnøy, Rennesøy og Randaberg barnevern slegne samen til ei felles barnevernteneste, der Randaberg er vertskommune. Alle barnevernsarbeidarar i dei tre kommunane er frå 1. jan. 2015 tilsette i Randaberg kommune.

Alle aksbehandlarane er plasserte på Randaberg, og du kan ta kontakt på telefon 51 41 41 00 og på e-post: post(a)randaberg.kommune.no

 

All post kan sendast til:

Randaberg kommune

Barnevern

Postboks 40

4096 Randaberg

 

Publisert av Jonas Jørstad. Sist endra 03.02.2015
 
Login for redigering