Endring i Viltlova

Viltloven blei endra med verknad frå 1. juni i år.

Nå er det tillatt å bruka kunstig lys til ettersøk av påskolte hjortevilt og motorbåt til å henta skadeskoten sjøfugl.

Men dette er berre tillatt etter melding til kommunen, politi og jaktrettighetshavar.

Melding om dette kan gjevast til kommunen på vakttelefon 902 07 291 utenom ordinære opningstider.

 

Publisert av Jonas Jørstad. Sist endra 30.09.2014
 
Login for redigering