Ulike kart

 

SMART-kommune - Søk etter arealplanar i kommunane i SMART-samarbeidet.

 

Infoland - Sentral teneste for sal av kommunale kartdata og eigedomsinformasjon.

 

Miljøstatus i Noreg - den nyaste informasjonen om miljøet sin tilstand og utvikling.

 

Fiskeridirektoratet - temainformasjon som akvakulturdata, biomassedata, verneområder, osv. 

 

Kulturminnesøk - oversikt over kulturminne i Noreg, med informasjon frå Askeladden (Riksantikvaren sitt kulturminneregister).

 

NGU - Kart og informasjon om Noreg si berggrunn, lausmasser og grunnvatn.

 

geoNorge - søk etter og få utfyllande informasjon om geografiske ressursar, som datasett, datasettserier, karttenester og kartapplikasjonar.

 

Norge digitalt - eit breitt samarbeid mellom verksemder som har ansvar for å framskaffe stedfesta informasjon og/eller er store brukarar av slik informasjon.

 

Fylkeskartkontoret i Stavanger - Statens kartverk sitt regionkontor for Rogaland.

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 09.01.2017
Artikkel (1)
 
Login for redigering