Heimesjukepleie

 

Heimesjukepleie er eit tilbod til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mønstre daglege aktivitetar. Du fåt tenester så lenge du har behov for det.

I Finnøy kommune er vi opptatt av at du skal klare deg sjølv lengst mogleg i eigein heim. 

 

Sjå søknadsskjema i høgre marg.

 

 

Kontakt:

Finnøy pleie- og omsorgssenter
Judabergvegen 3, 4160 Finnøy

Telefon: 51 71 47 54/51 71 47 55 (kveld- og helg)

 

 

Avdelingsleiar heimetenesta: Bente Nordvik - tlf. 51 71 47 54
Einingsleiar PLO: Gaute Tengesdal - tlf. 51 71 47 51

 

E-post: post@finnoy.kommune.no

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 30.01.2019
Klagerett (1)
 
Login for redigering