Melding om pasient til Finnøy kommune

Pasient frå Universitetssjukehuset og Ø-hjelpspasient via legevakt kan meldast til:

Abel-tunet - rehab/korttidsavdeling og heimesjukepleia:  51 71 47 54/51 71 47 55

Andre telefonnummer til avdelingane:

Regelstad-tunet: 51 71 47 53

Hauge-tunet:       51 71 47 66

Kielland-tunet:     51 71 47 56

Sekretær:            51 71 47 64

Avdelingsleiar Heimetenesta/Korttidsavdeling: Bente Nordvik:          51 71 47 54

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 14.10.2019
 
Login for redigering