Individuell plan

Pasientar og brukare med behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstenestar har i fylgje pasientrettigheitslova § 2 - 5 rett til individuell plan. Finnøy kommune har i fylgje Helse og omsorgstenestelova § 7 - 1 en plikt til å utarbeide denne planen.

 

Dersom du har behov for ein Individuell plan kan du kontakte dei i kommunen du mottek tenestar frå. Les meir om individuell plan og finn søknadsskjema i høyre margen på nettsida.

 

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 24.03.2017
 
Login for redigering