Ruskonsulent og miljøterapeut

Finnøy kommune får statlege midlar til rusarbeid. Ruskonsulent og miljøterapeut skal gi tilbod og tenester til mennesker som har, eller står i fare for å utvikle eit rusmiddelproblem.

 

Ruskonsulent og miljøterapeut – kommunal rusarbeid kan nå på  telefon:  400 34 966 ( dagtid)

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 03.01.2019
 
Login for redigering