Hauge-tunet

Er til for pasienter med utvida behov for vegleiing og tilrettelegging av kvardagen og som treng langtidsopphald i institusjon med spesiell kompetanse på demens.

 

Her er det åtte rom for bebuarar og alle rom har dusj og toalett. Ein står fritt til å møblere sjølv.

 

Avdelinga har tilsynslege og tilbod om fotterapi.

 

Måltida blir servert i fellesstove og det er bemanning heile døgnet.

 

Pårørande er hjerteleg velkomne, men det er foretrukket at alt besøk fortrinnsvis skjer på pasientrom. Kontakt betjeningen dersom du er usikker.

Søkjarar til denne avdelinga vil bli vurdert på eit fagleg grunnlag av lege og sjukepleiar.

Hauge-tunet tlf: 51 71 47 66


Kontakt:

Finnøy pleie- og omsorgssenter, Judabergveien 3, 4160 Finnøy

 

Avdelingsleiar pleie: Anne Lise Eike - tlf 51714752

Einingsleiar PLO:Gaute Tengesdal - tlf 51714751

 
Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 30.01.2019
Klagerett (1)
 
Login for redigering