Kielland-tunet

Sjukeheimsavdelinga i 2. etg. på pleie- og omsorgssenteret er ein avdeling for langtidsopphald i institusjon.

Her er det ni rom for bebuarar som har behov for hjelp og tilrettelegging døgnet rundt. Her er eigen dusj og toalett og ein står fritt til å møblere sjølv.

 

Måltida blir servert i felles spisestove. Her finnes også fjernsyn og piano som ofte er i bruk. Personalet er i avdelinga heile døgnet og den som bur her vil få den hjelpa han har behov for. Avdelinga har tilsynslege og tilbod om fotterapi.

 

Pårørande er hjarteleg velkomne!

 

Søkjarar til denne avdelinga vert vurdert på eit fagleg grunnlag av lege og sjukepleiarar.

Kielland-tunet: tlf. 51 71 47 56

 

Finnøy pleie- og omsorgssenter, Judabergvegen 3, 4160 FINNØY

 

Avdelingsleiar pleie: Anne Lise Eike - tlf. 51 71 47 52

Einingsleiar PLO: Gaute Tengesdal - tlf. 51 71 47 51

 

E-post: post@finnoy.kommune.no

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 30.01.2019
Klagerett (1)
 
Login for redigering