Finnøy frivilligsentral

Finnøy Frivilligsentral skal i samarbeid med lag og organisasjonar utvikle det frivillige tilbudet i kommunen. Finnøy Frivilligsentral har etablert eigen nettside saman med heile fylket. 

Kontakt oss:

Finnøy Frivilligsentral er samlokalisert med Finnøy folkebibliotek, Hagatunet 4, 4160 Finnøy.

Leiar av sentralen:

Ragnhild Valand

Mobil nr 993 98 595

E-post: post@finnoy.frivilligsentral.no

 

Sist endra 02.01.2018
 
Login for redigering