Turkart

Turkart frå dei fleste øyane i Finnøy kommune er publiserte på denne nettstaden. Karta er i målestokk frå 1:5.000 til 1:25.000, og er utarbeidde av konsulent Ramanan Kanagaratnam og landbrukssjef Silke Ullrich. Alle karta er fritt tilgjengelege til privat bruk.

Sist endra 16.10.2017
Artikkel (1)
 
Login for redigering