Bustad, bygg og eigedom

Det er tenesteavdeling Plan og forvaltning som er ansvarleg for handsaming av saker knytt til bustad, bygg og eigedom i Finnøy kommune.

Tenesteavdeling Plan og forvaltning er lokalisert på Rådhuset på Judaberg, og kan kontaktast på telefon: 51 71 47 00 eller på e-post: post@finnoy.kommune.no

 

Tenesteavdelinga leiast av Linda Skartveit.

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 29.01.2018
Klagerett (1)
 
Login for redigering