Innsyn i byggesak?

Nyare eller pågåande byggesaker

 

1. mars 2016 fekk kommunen elektronisk arkiv. Dersom du ønskjer informasjon i ei byggesak etter 1. mars 2016 kan du søkje i søkjefeltet her .

 

Dersom du ønskje informasjon om ei eldre byggesak (før 1. mars 2016), kan du sende e-post til:
post@finnoy.kommune.no. Vis til eigedommen med adresse eller gnr/bnr og spesifiser kva du ønskjer å få innsyn i (til dømes siste godkjente teikningar, situasjonskart og byggeløyve).

Bygger naboen utan at du har blitt varsla?

 

Sjå rettleiar hos Direktoratet for byggkvalitet

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 25.06.2018
 
Login for redigering