Klage på vedtak

Fristen for å klage er 3 veker frå du mottek vedtaket.

 

Klagen må vere skriftleg og begrunna
Klagen må vere postlagt før fristen går ut
Kommunen vurdera klagen fyrst og kan endra vedtaket
Dersom kommunen ikkje er samd i klagen, sendes klagen til Fylkesmannen
Fylkesmannen avgjer klagen  

Kva skal klagen innehalde?

 

Kvifor eit vedtak du klagar på
Den eller de endringane du ynskja
Begrunnelse for klagen
Eventuelle andre opplysningar som kan ha betydning for vurdering av klagen

 

Send klagen til

post@finnoy.kommune.no

 

Finnøy kommune
Judabergvegen 6
4160 Finnøy

 

Klagerett regulerast av forvaltningslova

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 25.06.2018
 
Login for redigering