Kva kostar det å søke?

Kva kostar det å søke?

 

Saksbehandling vert berekna ut i frå eit basisgebyr basert på kva du skal bygge og eit sjølvkostprinsipp. 

Dersom du søker om dispensasjon kommer dispensasjonsgebyret i tillegg.

 

GEBYRREGULATIV 2017

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 25.06.2018
 
Login for redigering