Veg, vatn og vedlikehald

Det er eining drift og utbygging som er ansvarleg for handsaming av sakar knytt til veg, vatn og vedlikehald.

Eining for drift og utbygging er lokalisert på Rådhuset på Judaberg, og kan kontaktast på telefon: 51 71 47 00 eller på e-post: post@finnoy.kommune.no

 

Dersom det oppstår akutt problem med vatn og avløp i det kommunale ledningsnettet skal IVAR IKS kontaktas på vakttelefon:975 07 200.

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 06.06.2018
 
Login for redigering