Strøing og brøyting

Finnøy kommune er ansvarleg for strøing og brøyting på kommunale vegar.

Det praktiske arbeidet med strøing og brøyting handsamast på kontrakt av eksterne entreprenørar. Dersom du ikkje er nøgd med arbeidet, eller har kommentarar til det, tek du kontakt med servicetorget på e-post: post@finnoy.kommune.no eller telefon: 51 71 47 00.

 

Dersom manglande strøing og brøyting medførar fare for liv og helse skal beredskapskoordinator i Finnøy kommune kontaktast på telefon 97971080 utanom kommunen sin ordinære opningstid.

Sist endra 25.06.2018
Artikkel (1)
 
Login for redigering