Vedlikehald

Finnøy kommune har eigen driftsavdeling som er ansvarleg for drift og vedlikehald. 

Driftsavdelinga har ansvaret for drift og vedlikehald i kommunen, med unntak av kommunale bygg som er delegert til einingane. Ansvaret til avdelinga innkluderer, men er ikkje avgrensa til vatn, avløp, plenklipping, vedlikehald av kommunale vegar, teknisk utstyr og brøyting og strøing.

 

Dersom du ikkje er nøgd med arbeidet, eller har kommentarar til det, tek du kontakt med Finnøy kommune på e-post: post@finnoy.kommune.no eller telefon: 51 71 47 00.

 

Dersom manglande vedlikehald/naturhendingar som medførar fare for liv og helse utanom ordinær arbeidstid kan beredskapskoordinator i Finnøy kommune kontaktast på telefon: 97971080

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 25.06.2018
Artikkel (1)
 
Login for redigering