Borgarleg vigsel

Finnøy kommune har inngått vertskommuneavtale om borgarleg vigsel med Stavanger kommune. Det betyr at Finnøybuar som vil gifte seg borgarleg må reise til Stavanger rådhus. 

Frå 1.1.2018 har kommunane fått i oppgåve å vigsle folk som vil gifte seg borgarleg. Kommunestyret har 13.desember vedteke å inngå vertskommuneavtale med Stavanger kommune: Det er Stavanger kommune som gjennomfører borgarlege vigslar også for Finnøybuar.

Meir informasjon finn du på Stavanger kommune sine sider her. Trass i flotte oppslag i Øyposten kan du altså ikkje bli vigsla av ordføraren Henrik Halleland. For dei som vel kyrkjeleg vigsel er alt som før.

 

Nytt av dagen: skatteetaten er per mai 2018 i gang med å digitalisere Folkeregisteret. Første "leveranse" er ei digital løysing for prøving av ekteskapsprosessen. (Det er ein av papira ein må fylle ut.) Det betyr at folk som vil gifte seg kan logge seg på, invitere forloverar eller vitne til å gjere det same og på kort tid motta prøvingsattest gjennom Altinn. All relevant info og skjema finn du på Stavanger kommune sine sider her.

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 24.05.2018
 
Login for redigering