Frosne vassrøyr

Til dykk som får problem med vasstilførselen grunna frost

 

Det er førebels ikkje meldt at kommunens sine hovudleidningar er frosne, det er difor  sannsynleg at det er din eigen private leidning som har frøse viss de mistar vatnet.

Kommunen har ikkje ansvar for private leidningar, de må difor kontakte ein røyrleggjar for å få ordna dette.

 

Viss de har akutt behov for «drikkevatn» kan de hendvenda dykk til servicetorget i kommunen, her kan de få

utlevert ein vasspose med skrukork som kan fyllast med vatn.

Publisert av Beredskapsinformasjon. Sist endra 01.03.2018
 
Login for redigering