Klipp hekkar og buskar ved veg og kryss

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i di gate eller din veg! Klipp hekkar og buskar ved din eigedom, slik at bilistane ikkje overser syklistar og gåande. På den måten tek du ditt ansvar, og du bidreg til større tryggleik i lokalmiljøet. Du kan sjå Statens vegvesen sine retningslinjer for fri sikt i kryss og avkjørsler i denne brosjyran. (Vedlagt i pdf-format).

 

Publisert av Jonas Jørstad. Sist endra 17.08.2016
 
Login for redigering