Legevakttelefonen - ikkje legg på

Det lydest at det iblant tek lang tid før ein får svar på legevakttelefonen, 116117. Saman med legevakta i Stavanger prøver me å få det til slik at du ikkje treng å venta så lenge.

Det er viktig at du ikkje legg på. Då kjem du bakerst i køen når du ringjer opp att.

 

Om det er fare for liv og helse, ring 113.

Publisert av Jonas Jørstad. Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 19.06.2017
 
Login for redigering