Naturtypekartlegging i Finnøy

naturtypekartlegging juni2019.JPG - Klikk for stort bilete

Miljødirektoratet startar i juni 2019 kartlegging av naturtypar i utvalde område i Rogaland. I Finnøy kommune gjeld det desse øyane:

  • Halsnøy
  • Bokn
  • Byre
  • Buøyna
  • Tjørna
  • Måløya
  • Lindøya
  • Fogn
  • Talgje

Miljødirektoratet skal kartfeste 105 ulike naturtypar. Desse naturtypane er raudlista (trua) i Noreg, eller viktige leveområde for trua og nær trua artar. Kartlegginga skjer til fots og det kan vere naudsynt å gå på/langs innmarksareal.

 

Ta kontakt med Fylkesmannen i Rogaland (kontaktperson: Einar Heegaard Tlf 51568872) om det er særskilte omsyn som må takast i samband med ferdsel, eller du ikkje samtykker til anten ferdsel på din innmark eller uttak av små mengder plantemateriale for identifisering.

 

Meir info finn du på Fylkesmannen sine sider.

Ansvarleg Silke Ullrich. Sist endra 24.05.2019
 
Login for redigering