Ny kommuneplan

Samfunnsdelen av kommuneplan for Finnøy er vedteken i kommunestyret 1. oktober 2015. Planen kan lesast eller skrivast ut ved å klikka på denne lenka (PDF, 6 MB).

 

Når det gjeld dei delane av kommuneplanen som er under utarbeiding, kan saksdokumenta lesast eller skrivast ut på lenkene nedanfor.

Dokumenta som var til offentleg ettersyn i perioden 1. juni til 10. august 2015, er samla her:

 

Planforslaget er lagt inn på SMART-kommune sin kartportal. (Klikk her.)

1.       Velg arealplaner.

2.       Vent til kartet blir lasta inn.

3.       Vel Kommuneplan under arbeid.

 

Plandokumenta er tilgjengelege på Servicetorget, Finnøy rådhus, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy.

Følgjande dokument inngår i planforslaget - trykk på lenkene for å gå vidare til kvart einskild dokument:

 

1. Planprogarm vedteke 04.02.2015 (PDF, 934 kB)

 

2. Saksprotokoll Finnøy kommunestyre  04.02.2015 sak 04/15

 

3. Notat Oppsummering av mottatte merknadar

 

4. Saksprotokoll Finnøy kommunestyre 15.04.2015 sak 17/15

 

5. Saksprotokoll Finnøy formannskap 29.04.2015 sak 47/15

 

6. Forslag til kommuneplankart datert 27.05.2015

 

7. Forslag til kommuneplankart, utsnitt Reilstad, datert 27.05.2015

 

8. Forslag til føresegner datert 28.05.2015 (PDF, 2 MB)

 

9. Planbeskrivelse datert 28.05.2015

 

10. Utredning om Reilstad datert 28.05.2015 Merk: denne fila er tung, 10 MB.

Om du vil opna ei lettare fil (3 MB) utan fullgod oppløysing, trykk på denne lenka.)

 

11. Konsekvensutredning og ROS- analyse datert 28.05.2015

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 13.10.2017
 
Login for redigering