Off. bygningar, vegadresser

Her er ei oversikt over adresser til offentlige bygg og nokre andre stader med offentleg trafikk, på Finnøy og på Talgje. Alle eigedommar på desse øyane fekk i perioden oktober 2014 til oktober 2015 tildelt nye vegadresser med husnummer.

Med mindre ein har postboks eller det er gjort annan avtala med Posten, er den nye vegadressa også postadressa. Trykk på www.norgeskart.no, skriv inn vegnamn, og vel deretter husnummeret for å finna plasseringa for ei bestemt adresse. 

 

Offentlege kontor og tenester:

Finnøy brannstasjon, Fåholmen 9, 4160 Finnøy

Finnøy folkebibliotekHagatunet 6, 4160 Finnøy

Finnøy rådhus, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy

  - fysioterapi og ergoterapi: besøksadresse Lauvsnesvegen 3 (gamle Rygjabø vgs.), 4160 Finnøy

   postadresse Judabergvegen 6, 4160 Finnøy

Finnøy lensmannskontor, sjå Ryfylkeøyane lensmannskontor

Finnøy tannklinikk, Hagabakken 3, 4160 Finnøy

Judaberg miljøstasjon (Ryfylke Miljøverk), Fåholmen 15, 4160 Finnøy

Kyrkjekontoret i Finnøy, Hagatunet 4, 4160 Finnøy

NAV Finnøy, Nedre Hauskjeneset 1, 4160 Finnøy

Ryfylke Miljøverk, sjå Judaberg miljøstasjon

Ryfylkebiblioteket Finnøy, Hagatunet 6, 4160 Finnøy

Ryfylkeøyane lensmannskontor, Rygjabøvegen 6, 4160 Finnøy

 

Skular og barnehagar:

Finnøy sentralskule, Hagabakken 1, 4160 Finnøy

- vaksenopplæring: Lauvsnesvegen 3, 4160 Finnøy

Hagatoppen barnehage, Hagavegen 23, 4160 Finnøy

Hagatoppen barnehage, avd. Hesby, Steinnesvåg 60, 4160 Finnøy

Strand vidaregåande skule (nedlagt), Lauvsnesvegen 3, 4160 Finnøy

Talgje barnehage, Talgjevegen 171, 4163 Talgje

Utsyn barnehage, Utsynvegen 24, 4160 Finnøy

 

Helse og omsorg:

Arak, Steinnesvåg 52, 4160 Finnøy

Faatunet, Fåbakkane 30, 4160 Finnøy

  - bustadadresser: Fåbakkane, partalsnr. frå 12 til 30

Finnøy pleie- og omsorgsenter, Judabergvegen 3, 4160 Finnøy

  - bustadadresser: Judabergvegen, oddetalsnr. frå 3 til 39 (trykk på denne lenka)

 

Idrett og kultur:

Finnøy fleirbrukshall, Hagavegen 2, 4160 Finnøy

Leikvoll (Finnøy Idrettslag), Skreddarstuva 71, 4160 Finnøy

Ottohuset, Judabergvegen 10, 4160 Finnøy

Skyttarhuset (Finnøy skyttarlag), Skreddarstuva 90, 4160 Finnøy

 

Kyrkjer, bedehus og pinsehus; kyrkjeleg aktivitet:

Betania, Reilstadvegen 36, 4160 Finnøy

Bethel, Judabergvegen 1, 4160 Finnøy

Emmaus, Steinnesvåg 58, 4160 Finnøy

Finnøy fleirbrukshall, Hagavegen 2, 4160 Finnøy

Finnøy prestegard, Skreddarstuva 189, 4160 Finnøy

Hesby kyrkje, Hesbyvegen 57, 4160 Finnøy

Kyrkjekontoret i Finnøy, Hagatunet 4, 4160 Finnøy

Lauvsnes bedehus, Lauvsnesvegen 216, 4160 Finnøy

Sion pinsehus, Hesbyvegen 197, 4160 Finnøy

Talgje bedehus, Talgjevegen 167, 4163 Talgje

Talgje kyrkje, Talgjevegen 220, 4163 Talgje

Utsyn barnehage, Utsynvegen 24, 4160 Finnøy

Utsyn ungdomssenter, Utsynvegen 22, 4160 Finnøy

Sist endra 15.10.2019
 
Login for redigering