Kontrollutvalet

Medlemmer i kontrollutvalet 2015-2019:

Jorunn Strand Vestbø, leiar

Kjell Augestad, nestleiar

Else Norheim, medlem

Arne Linndal, 1. vara

Sigurd Risa, 2. vara

Eli Nes, 3. vara

Møtekalender 2019

  • 09.04.2019
  • 28.05.2019  
  • 03.09.2019  
  • 05.11.2019  

Kontrollutvalget sine saker er tilgjengelege her.

Lenke til kontrollutvalet sine nettsider

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 19.03.2019
 
Login for redigering