Tilråding om endra skrivemåte for gard på Bjergøy

Foramarka.JPG - Klikk for stort bilete

Namnekonsulenten hjå Språkrådet tilrår skrivemåten Fòra for matrikkelgarden Furre/Fåra på Bjergøy. I så fall blir vegnamna Fòramarka og Fòravegen, med bokstaven o med grav aksent (vestreaksent). Dei som har svara på høyringsbrevet, har delt seg mellom Fåra og Furre. Tilrådinga frå Namneskonsulenten går vidare til Kartverket for endeleg vedtak. Det er ikkje alltid Kartverket følgjer tilrådingane frå Språkrådet.

 

 

EKSTERNE LENKER:

 

Tilråding frå Språkrådet:

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_finnoy/wfdocument.ashx?journalpostid=2019003999&dokid=181609&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF

 

Om aksentteikn i norsk:

https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Statssprak/statssprak-32016/aksenttegn-i-norsk/

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 27.05.2019
 
Login for redigering