Tilskot til lag, organisasjonar og stiftelsar - søknadsfrist 1. mai

Alle friviljuge lag, organisasjonar og stiftelsar innanfor levekårsområdet (helse- og sosial) frå Finnøy, Rennesøy go Stavanger kan søkje.

NyeStavanger.jpg - Klikk for stort bilete

 

Søknaden skal beskrive friviljuge aktivitetar, plan for gjennomføring og budsjett. Du finn både søknadsskjema og retningslinjer for tilskot på Nye Stavanger sine sider

Ansvarleg Espen Idsøe. Sist endra 21.03.2019
 
Login for redigering