Utleveringsforskriften fastslår at en del bygningstyper skal skjermes i matrikkelen

Det vil bli gjort en endring i matrikkelen fra og med 1. juni 2017 for å i verksette skjermingen. 

Virksomheter med tilgang til matrikkeldata må søke særskilt om tilgang til opplysninger om bygg med skjermingsverdig bygningstype.

 

Les mer på: http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/skjermingsverdige-bygningstyper/

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 17.02.2017
 
Login for redigering