Verkemiddel for utvikling og innovajons i næringslivet - presentasjonar frå frukostmøte

Finnøy kommune og Ressursgruppa inviterte til frukostmøte for næringslivet torsdag 6. september kl 9 på rådhuset (kommunestyresalen). Du finn presentasjonane og nyttig informasjon og kontaktadresser i lenkjene nedst i artikkelen.

 

Tema: Verkemiddel for utvikling og innovasjon i Næringslivet

 

Fylkeskommunen har ulike verkemiddel for å stimulere til innovasjon, forsking og utvikling.

Korleis kan næringslivet i Finnøy dra nytte av desse verkemidla?

 

9.00     Velkomen ved rådmann Karin Dokken Austvik

9.10     Rogaland Fylkeskommune v/Turi Kvame Lorentzen og Hilde Uppstad presenterer Fylkeskommunen sine verkemiddel
             med spesielt vekt på VRI Rogaland og Regionalt forskingsfond Vestlandet.

9.45     Diskusjon: korleis kan næringslivet i Finnøy dra nytte av verkemidla?

 

Presentasjonar frå Rogaland Fylkeskommunen om VRI (PDF, 3 MB)og Regionalt forskingsfond Vestlandet (PDF, 2 MB) og film om verkemiddel.

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 09.10.2018
Artikkel (1)
 
Login for redigering