Viktig for alle som planlegg eigedomsoverdraging innan 2019 - nytt kommunenummer

Finnøy kommune blir ein del av nye Stavanger frå 1. januar og får då nytt kommunenummer: 1103 (no 1141).

Ved overgangen til nytt kommunenummer blir...

... Matrikkelen stengt fredag 13. desember kl 18

...Grunnboka stengt fredag 27. desember kl 20 

For å vera sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil kommunen i størst mogleg grad måtte ferdighandsame alle saker som vert sende for tinglysing innan 29. november. 

Om du har ei pågåande sak ber vi deg å ta kontakt med din sakshandsamar. 

 
Meir informasjon finn du i dette brevet frå Statens kartverk
Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 08.11.2019
 
Login for redigering